صنایع بسته‌بندی یکتاظرف گلستان

شرکت صنایع بسته‌بندی یکتاظرف گلستان

واحد کنترل کیفی

واحد کنترل کیفی شرکت با کادری مجرب و با تجهیزات و ابزار کنترل کیفی به روز مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی بصورت فعال مشغول میباشد که همکاری نزدیکی با آزمایشگاه های همکار در سطح کشور را داراست که تمامی آزمایشات منطبق با استاندارد و بهداشت بر روی محصولات شرکت صورت میپذیرد و آنچه تولیدات این شرکت را متمایز میکند این است بر روی تمامی محصولات خطوط قوطی سازی بطور صد در صد تست نشتی انجام میپذیرد.

آزمایشگاه_1